Interreligieuze ontmoeting ‘Geloof in Leidsche Rijn’

  • Cultuur

24 nov

Leidsche Rijn bestaat twintig jaar. Daarom zijn er dit jaar allerlei activiteiten om dit lustrum te vieren. Er is veel veranderd. Van 17.000 naar 85.000 inwoners. Waar tuinderijen en groene weilanden waren zijn stadswijken ontstaan, winkelcentra, scholen en allerlei voorzieningen. Ook op godsdienstig terrein is er veel veranderd. Vijfentwintig geleden waren er drie christelijke kerken (Rooms-katholieke, Hervormd en Gereformeerd). Nu zijn er kerkgenootschappen bij gekomen. Maar intussen heeft het Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn (ICCLR) met een gebedshuis zich hier gevestigd, evenals de Surinaams-Hindoestaanse stichting Sri Ganesh met een tempel (mandir).
De christenen, moslims en hindoes die in Leidsche Rijn hun bedehuizen hebben, willen beslist in vrede en vriendschap naast elkaar bestaan. Daarom is er van begin af aan een goede relatie tussen deze verschillende godsdiensten. Er was zelfs al meer dan tien jaar een Interreligieuze Vrouwengroep die in het Baken in Vleuterweide bijeenkwam.
Om deze goede relatie te tonen, te bevorderen en te vieren organiseren de kerken samen met de twee ander gevestigde godsdiensten in Leidsche Rijn een Interreligieuze Ontmoeting op zaterdagmiddag 24 november in het Leidsche Rijn College. Inloop vanaf 14.30. Het programma begint om 15.00. Thema: Vriendschap gezien vanuit de verschillende geloven. Op een speelse en laagdrempelige wijze komen mensen met verschillende godsdienstige en culturele achtergronden met elkaar in aanraking. Er is zang en dans, een inzameling voor de Voedselbank, en er zijn hapjes vanuit de verschillende deelnemende groepen. De bijeenkomst staat natuurlijk open voor alle bewoners van Leidsche Rijn (inclusief Vleuten-De Meern). Afsluiting 17.00uu

namens de organisatoren
pastoor Martin Los